* ~*~สินค้าเกษตร สดใหม่ ใส่ใจการผลิต ปลอดสารพิษ ราคาสวัสดิการ ~*~*
 กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ

 ติดต่อกิจการ

ฟาร์ม ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ
ได้รับใบรับรองจาก ปศุสัตว์ จ.ชลบุรี


 ภาพกิจกรรม
    ข่าวประชาสัมพันธ์
  นมโคแท้ สด สะอาด ปราศจากสารพิษ ผลิตจาก
ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือ บางพระ

พล.ร.ท.สุรชา ทองพิลา ประธานกรรมการกิจการเกษตรกรรม ทร. พร้อมคณะกรรมการ
ประชุมความร่วมมือระหว่าง กิจการเกษตรกรรม ทร. กับ เครือเจริญโภคภัณฑ์
ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น ๓๐ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ
เมื่อ ๓ มิ.ย.๕๗
 


พล.ร.ต.สุทธิชัย ชีพชล ประะธานอนุกรรมการกิจการเกษตรกรรม และ จก.สก.ทร.
ขอเชิญชวนกำลังพลของกองทัพเรือ และครอบครัว ประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค
เงินในการไถ่ชีวิตโค - สุกร เพื่อเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
๑๒ ส.ค.๕๗ (คลิ๊กดูรายละอียด)download แบบฟอร์ม

 การจัดการความรู้ (KM)
การปลูกพืชผักสวนครัวในภาชนะ


 
 
 
 
 
 
 
 


>> จัดทำโดย...กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ  โทร. 53289 <<