* ~*~สินค้าเกษตร สดใหม่ ใส่ใจการผลิต ปลอดสารพิษ ราคาสวัสดิการ ~*~*
 กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ
คณะกรรมการบริหารงาน
ติดต่อกับเรา / ที่ตั้ง

 ติดต่อกิจการ

ฟาร์ม ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ
ได้รับใบรับรองจาก ปศุสัตว์ จ.ชลบุรี


 ภาพกิจกรรม
    ข่าวประชาสัมพันธ์
 การจัดการความรู้ (KM)
การปลูกพืชผักสวนครัวในภาชนะ


พล.ร.ต.อรรถพร บรมสุข ผทค.ทร. เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค - สุกร ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
ณ ศูนย์เกษตรกรรม ทร. บางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญ
พระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา โดยมีการไถ่ชีวิตโค จำนวน ๑๐ ตัว และสุกร ๑ ตัว
ในวันศุกร์ที่ ๘ ส.ค.๕๗
 
ร่างแผนกิจการเกษตรกรรม ปี 58
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


>> จัดทำโดย...กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ  โทร. 53289 <<