* ~*~สินค้าเกษตร สดใหม่ ใส่ใจการผลิต ปลอดสารพิษ ราคาสวัสดิการ ~*~*
 กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ

 ติดต่อกิจการ

ฟาร์ม ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ
ได้รับใบรับรองจาก ปศุสัตว์ จ.ชลบุรี

 ภาพกิจกรรม
    ข่าวประชาสัมพันธ์
  นมโคแท้ สด สะอาด ปราศจากสารพิษ ผลิตจาก
ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือ บางพระ

พิธีลงนามสัญญามอบหมายให้ร่วมปรับปรุงคุณภาพข้าวสารกิจการเกษตรกรรม
 
พล.ร.ต.สุทธิชัย ชีพชล ประธานอนุกรรมการกิจการเกษตรกรรม และ จก.สก.ทร.
ร่วมลงนามสัญญามอบหมายให้ร่วมปรับปรุงคุณภาพข้าวสารกิจการเกษตรกรรม กองทัพเรือ
กับ บริษัท ซี.พ.ี จำกัด เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๕๖ ณ ห้องสวัสดิการสราญรมย์ ๒
 

น.อ.ประจิตร พิชัยศรทัต เลขานุการคณะกรรมการกิจการเกษตรกรรม และ ผอ.กชส.สก.ทร.
พร้อมด้วย คณะครู นักเรียนโรงเรียนทางตรง และ คณะครู นักเรียนโรงเรียนโค้งดารา
ได้ร่วมปลูกป่า กับ บริษัท Interface เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ที่ ศุนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๖


พล.ร.ต.สุทธิชัย ชีพชล ประะธานอนุกรรมการกิจการเกษตรกรรม และ จก.สก.ทร.
ขอเชิญชวนกำลังพลของกองทัพเรือ และครอบครัว ประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค
เงินในการไถ่ชีวิตโค - สุกร เพื่อเป็นการกุศลฯ เนื่องในวันสงกรานต์ (คลิ๊กดูรายละอียด)
download แบบฟอร์ม

 มูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อเป็นสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือ
ข้าราชการ และ ครอบครัว ทร. ประหยัดรายจ่าย

 การจัดการความรู้ (KM)
การปลูกพืชผักสวนครัวในภาชนะ
 
 
 
 
 
 
 


>> จัดทำโดย...กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ  โทร. 53289 <<